Taal / Langue / Language

 

De site van Boudelo, gelegen aan de Heirweg te Moerbeke (wijk Koudenborm) was tot voor enkele jaren een ruïne. Verwaarloosd en vergeten. Maar de hele omgeving heeft een historisch tintje. Samen met de ernaast gelegen weg naar Koudenbormbrug, de oude boerderij en de Oostvaart, aan de overkant, met de geklasseerde kasseiweg vormt dit deel van onze gemeente een idyllisch geheel. Maar eigenlijk passeert iedereen daar en niemand staat er bij stil.

De doelstelling van het project was een verloren hoek herwaarderen tot een rust- ontmoetingsplaats voor de buurt en het plattelandstoerisme, voor alle leeftijden.

Aan de hand van een loopbrug kan de bezoeker veilig de ruïne benaderen. Tegelijk werd het een rust- en ontmoetingsruimte worden voor fietsers en wandelaars. Voor de omliggende bewoners is dit meteen ook een ontmoetingsplaats voor een gezellige babbel en een terrasje. Voor de kinderen werd er een plekje gecreëerd met enkele natuurlijke speelmogelijkheden.
Aan de ingang van de ruïne werd door het Genootschap van Boudelo een infopaneel voorzien met daarop alle info over Boudelo en Hof De Fonteyne (Coudenborm). Het Genootschap van Boudelo uit Klein-Sinaai stond in voor de opmaak van 3 borden.


De linkerpaal van het toegangshek werd recht gezet worden en het oude hek werd hersteld.
Deze inrit zou voor het publiek de toegang worden. Langs de Oostvaart werdeen knuppelpad/loopbrug gebouwd. Zo is het duidelijk dat er niet kan afgestapt worden om tussen de ruïne zelf rond te lopen. Dit is esthetischer dan een draad die een deel van het zicht zou wegnemen. 
Voorbij deze muur gaat het pad naar rechts zodat de ruïne ook langs achter te bezichtigen is. 

Aan de muren werd het overtollige onkruid verwijderd.
De gronden rondom de ruïne werden voorzien van een aanplant van bomen en struiken. Dit om het landelijke karakter te behouden, de natuur mag hier ook domineren. Op het nieuw aangebrachte gangpad is een ruimte moeten voorzien  voor een picknick bank. Een rustplaats voor fietsers en wandelaars is voor het gehele project een meerwaarde betekenen.
 
Aan de westkant, richting Koudenbormbrug, werd de aandacht op de boerderij en de Oostvaart gelegd. De steunberen en de geklasseerde brug zijn eveneens uniek.
Aan de overkant van de Heirweg is er de Oostvaart en de huldesteen uit 1951 passen mee in het gehele plaatje.

Infopanelen:
Aan de ingang van de ruïne werd een infopaneel voorzien waarop alle info over Boudelo is vermeld.
Aan de westkant, richting brug, staat een tweede paneel met de info over de geklasseerde brug(gen), de Oostvaart, de boerderij, huldesteen, ... de omgeving.

 
Voor de beplanting bood archeoloog Maarten Bracke zijn medewerking. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent.
In eerste instantie werd een vergunning aangevraagd voor een prospectie met ingreep in de bodem. Bij het oprichten van deze of andere structuren waren grondwerken nodig. De testputten konden handmatig gegraven worden met behulp van de inwoners van Moerbeke-Waas. Hierbij werd stelselmatig verdiept, waarbij oudere grondlagen werden aangesneden. Er werd gebruik gemaakt van metaaldetectors, die ter beschikking werden gesteld. Van de oude aardlagen konden grondstalen genomen worden voor macrobotanisch en pollenonderzoek, met als doel een landschappelijke reconstructie van de omgeving van de Tiendenschuur. 
Van het archeologisch onderzoek werd een rapport opgesteld.
 
Natuurwetenschappelijk onderzoek
Macrobotanisch en pollenonderzoek wordt veelvuldig uitgevoerd bij een standaard archeologisch onderzoek. Op basis van beide onderzoeken kon een lokaal en regionaal milieu gereconstrueerd worden. Het doel van dit onderzoek was om de vegetatie (gewassen, bomen, struiken, bloemen, …) te bepalen, van een bepaalde fase in de geschiedenis van de Tiendenschuur. Er kon een beeld gevormd worden van de toenmalige tuin. De periode kon in overleg gekozen worden, afhankelijk van de lagen die teruggevonden werden. 
 
Resultaat
Het resultaat van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste werd een inzicht verschaft in de geschiedenis van de Tiendenschuur, dmv de testputten. De resultaten werden verwerkt in een archeologisch rapport. Ten tweede kon door de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek een reconstructie gemaakt worden. Bepaalde bloemen, struiken, … konden aangepland worden zodanig dat de geschiedenis weer tot leven komt.

Landschapsarchitect Geert De Mol maakte een studie van de mogelijkheden, en zag hoe alles kon ingepast worden.

“De gemeente Moerbeke kon hiervoor subsidies ontvangen zodat ze zelf maar 35% van de kosten moesten dragen” zo vertelden schepen Marc Fruytier en voorzitter van de Cultuurraad Seppe Celie. "Wij hebben ook nog 5.000 euro van de cultuurprijs die we wonnen en kregen van de provincie om in dit project te investeren." aldus de schepen en voorzitter.

Gemeente Moerbeke, Cultuur Adviesraad, Archeoloog, Wijkcomité Koudenborm, Genootschap van Boudelo, Jeugdraad Moerbeke, Heemkundige Kring Moerbeke waren de partners die de handen in elkaar sloegen om van dit plekje iets unieks te maken.

Er werd ook een transparant paneel geplaatst met een afbeelding van het gebouw in originele staat. Zo krijgt de bezoeker een beter beeld van wat het is geweest. (bron Het nieuwsblad)