Taal / Langue / Language

In de twaalfde eeuw waren er monniken die de beleving van de Regel in de toenmalige benedictijnenkloosters niet meer in overeenstemming ervoeren met de oorspronkelijke inspiratie ervan. Robertus van Molesme, een benedictijnenabt, besloot een nieuw klooster te stichten te Cîteaux, in het Latijn ‘Cistercium'.
 Daarvan is de naam ‘Cisterciënzers’ afgeleid. Het zogenaamde ‘Nieuwe Klooster’ werd immers de bakermat voor een nieuwe orde: de ‘Orde van Cîteaux’. Of met andere woorden: de ‘Cisterciënzers’. 1098 geldt als het officiële stichtingsjaar.

De stichting verliep niet van een leien dakje. Uiteindelijk is er sprake van drie stichters: de vermelde abt Robertus – die genoopt werd naar zijn gemeenschap te Molesme terug te keren –, abt Albericus en abt Stephanus Harding.

Vaak wordt verkeerdelijk gedacht dat Bernardus van Clairvaux de stichter was van de orde. De zogenaamde ‘Cisterciënzers van de Gewone Observantie’ werden ooit ook ‘Bernardijnen’ genoemd. Bernardus van Clairvaux oefende in ieder geval een grote invloed uit op de geest en de spiritualiteit van de Orde en door zijn toedoen en zijn invloed kende de Orde gedurende de twaalfde eeuw – de ‘gouden eeuw van Cîteaux’ genaamd – een enorme uitbreiding. Door zijn prediking en zijn geestelijke geschriften drukte Bernardus bovendien een onmiskenbare stempel op heel het christelijke geestesleven.

De bouw van de vele nieuwe kloosters over heel Europa, deed een invloedrijke architectuurstijl ontstaan. De monniken leverden met hun grote landbouwontginningen bovendien een onmiskenbare bijdrage tot het ontstaan van de vrije markteconomie en de culturele ontwikkeling van Europa.

 

Link naar de regels van Benedictus: http://www.intratext.com/X/DUT0023.htm

 

Monniken maakten in het scriptorium hun eigen inkt en verf om mooie boeken te kunnen maken. Inkt werd gemaakt door dingen uit de natuur fijn te stampen in een vijzel en daarna met een dunne kleefstof te mengen. Van walnoten maakte je bruine, van roet zwarte en van schildluizen rode inkt.

Het maken van verf voor de mooie versieringen gaat eigenlijk net zo.

VAN DE RIJKDOM NAAR DE EENVOUD

In 1098 werd de kloosterorde van Citeaux (van de cisterciënzers) gesticht. In feite werd hiermee aangegeven dat niet iedere geestelijke gediend was van de pracht en praal waarmee de monniken van de orde van Cluny zich omringden. De 'Cluniazensers' hadden misschien nog wel de regel van Benedictus in hun achterhoofd (gehoorzaamheid, handenarbeid en kuisheid), met hun handen maakten ze die niet meer waar.

Het dagelijks leven van een kloosterling was een balans tussen bidden, werken en studeren. Een gewone dag voor een monnik zag er als volgt uit:

2.00 am - opstaan

2.10 - 3.30 - nocturnes / metten (gebed / gezang)

3.30 - 5.00 - lezen en studeren (bijbel)

5.00 - 5.45 - lauden (gebed / gezang - moest voor het aanbreken van de dag eindigen)

5.45 - 8.15 - lezen en priem ( gebed van het eerste uur) en soms een licht maal

8.15 - 9.00 - terts (gebed van het derde uur)

12.00 - 2.00 pm - sext ( gebed van het zesde uur) en middagmaal

2.00 - 3.00 - noon ( gebed van het negende uur)

2.30 - 3.15 - avondmaal

3.15 - 4.15 - lezen en privegebed

4.15 - 4.45 - vespers ( gebed en gezang - voor zonsondergang) dan pauze, en dan completen ( gebed en gezang; tegen 6 uur)

voor 7 uur gaan de monniken slapen.

 

Spel voor kinderen:

Ik ben monnik en leefde lang geleden hier in de Boudelo-abdij. Net zoals jij thuis, had ik hier mijn bedje om te slapen. In plaats van met mijn familie woonde ik hier samen met andere monniken en lekenbroeders. We kookten en aten samen. We werkten in de tuin en vergaderden hoe dit werk best te organiseren. Maar vooral samen bidden is belangrijk voor monniken. Ik wil je nog vertellen wie deze abdij gesticht heeft, maar ben zijn naam vergeten. Help je me om mijn geheugen op te frissen ? Ik heb hier een puzzel die ons kan helpen !

BIDDEN - ETEN - WASSEN - SLAPEN - WERKEN - VERGADEREN - KOKEN

 

 

Monniken hebben een vaste dagindeling. Leg de tekeningen in de juiste volgorde. Start de dag bij het opstaan. Weet je wat ik doe na het ontwaken? Ga zo verder tot voor het slapengaan. Vervolgens zoek je de bijhorende plaatsen in de abdijtuin en ontcijfer je het raadsel!

Na de romeinen was het gebruik van baksteen teloorgegaan, met als gevolg dat in streken, waar natuursteen ontbrak, alle gebouwen in hout werden opgetrokken, behalve de stenen en kastelen van de heren die natuursteen konden aanvoeren langs de waterlopen (blauwe Doornikse hardsteen)

 

De Cistercienzer Orde
Negen eeuwen geleden bouwden de cisterciënzers hun eerste abdijen. Het waren bouwtechnisch gezien, zeker in die tijd, absolute meesterwerken. De cisterciënzers leefden ascetisch en dat was in die tijd voor ridders haast even aantrekkelijk als deelname aan de kruistochten. Onder de bezielende leiding van Bernardus van Clairveaux werden vanuit Frankrijk overal in Europa honderden nieuwe kloosters gesticht.