Taal / Langue / Language

Onder deze titel werd in 2005 een massaspektakel opgevoerd, in regie van Roger Vervaet op de Boudelohoeve te Klein-Sinaai.

In hun strijd tegen al wat katholiek was, wordt de abdij in Cleyn Sinay op 28 augustus 1578 door de Gentse calvinisten in opdracht van de dictators Frans van de Kethulle, heer van Ryhove en jonker Jan van Hembyze leeggeplunderd. Zowel gebouwen als inboedel worden voor een belachelijk lage prijs verkocht, ten voordele van de Gentse Calvinistische Republiek. De abt en de meeste monniken zijn naar Keulen gevlucht, na eerst het Secreet van den Lande in Antwerpen in veiligheid te hebben gebracht en na ? althans naar wat de inwoners van Klein-Sinaai vermoeden ? een deel van hun schatten in een geheime tunnel naar het hof van Lysdonck te verbergen.

Een dag uit een lange geschiedenis van 600 jaar, en 381 jaar na de heremietenkluis van stichter Boudewijn van Boekel. Het lijkt een voetnoot te zijn, maar deze ene dag heeft een groot impact gehad op het leven in het Waasland.