De site van Boudelo, gelegen aan de Heirweg te Moerbeke (wijk Koudenborm) is momenteel een ruïne. Verwaarloosd en vergeten. Maar de hele omgeving heeft een historisch tintje. Samen met de ernaast gelegen weg naar Koudenbormbrug, de oude boerderij en de Oostvaart, aan de overkant, met de geklasseerde kasseiweg vormt dit deel van onze gemeente een idyllisch geheel. Maar eigenlijk passeert iedereen daar en niemand staat er bij stil.

De doelstelling van het project is een verloren hoek herwaarderen tot een rust- ontmoetingsplaats voor de buurt en het plattelandstoerisme, voor alle leeftijden.

Aan de hand van een loopbrug kan de bezoeker veilig de ruïne benaderen. Tegelijk moet het een rust- en ontmoetingsruimte worden voor fietsers en wandelaars. Voor de omliggende bewoners is dit meteen ook een ontmoetingsplaats voor een gezellige babbel en een terrasje. Voor de kinderen wordt er een plekje gecreëerd met enkele natuurlijke speelmogelijkheden.
Aan de ingang van de ruïne wordt een infopaneel voorzien met daarop alle info over Boudelo. Het Genootschap van Boudelo uit Klein-Sinaai is bereid gevonden om dit  samen te stellen.


De linkerpaal van het toegangshek ligt nu volledig plat. Deze moet terug kunnenrecht gezet worden en het oude hek wordt hersteld.
Deze inrit zou voor het publiek de toegang worden. Er wordt voorgesteld om een knuppelpad/loopbrug te bouwen. Zo is het duidelijk dat er niet kan afgestapt worden om tussen de ruïne zelf rond te lopen. Dit zal esthetischer zijn dan een draad die een deel van het zicht zou wegnemen. 
Voorbij deze muur moet het pad naar rechts gaan zodat de ruïne ook langs achter te bezichtigen is. 

Aan de muren wordt het overtollige onkruid verwijderd.
De gronden rondom de ruïne worden voorzien van een aanplant van bomen en struiken. Dit om het landelijke karakter te behouden, de natuur mag hier ook domineren. Op het nieuw aangebrachte gangpad zou een ruimte moeten voorzien worden voor een picknick bank. Een rustplaats voor fietsers en wandelaars zal voor het gehele project een meerwaarde betekenen.
 
Aan de westkant, richting Koudenbormbrug, kan de aandacht op de boerderij en de Oostvaart gelegd worden. De steunberen en de geklasseerde brug zijn eveneens uniek.
Aan de overkant van de Heirweg is er de Oostvaart en de huldesteen uit 1951 passen mee in het gehele plaatje.

Infopanelen:
Aan de ingang van de ruïne wordt een infopaneel voorzien waarop alle info over Baudeloo zal vermeld worden.
Aan de westkant, richting brug, wordt een tweede paneel voorzien met de info over de geklasseerde brug(gen), de Oostvaart, de boerderij, huldesteen, ... de omgeving.

 
Voor de beplanting bood archeoloog Maarten Bracke zijn medewerking. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent.
In eerste instantie wordt een vergunning aangevraagd voor een prospectie met ingreep in de bodem. Bij het oprichten van deze of andere structuren zal sowieso enige grondwerken moeten gebeuren. De testputten kunnen handmatig gegraven worden met behulp van de inwoners van Moerbeke-Waas. Een testput omslaat 1 tot maximaal 4m². Hierbij wordt stelselmatig verdiept, waarbij oudere grondlagen aangesneden zullen worden. Er zal gebruik gemaakt worden van metaaldetectors, die ter beschikking zullen gesteld worden. Tevens zal hierbij aardewerk of ander vondstmateriaal (metaal, munten, …) aan het licht komen. Dit vondstmateriaal kan verwerkt worden (datering, interpretatie, tekeningen, …) in samenwerking met de inwoners. Ook zullen de testputten opgemeten worden en de profielen opgetekend en beschreven. Van de oude aardlagen kunnen grondstalen genomen worden voor macrobotanisch en pollenonderzoek, met als doel een landschappelijke reconstructie van de omgeving van de Tiendenschuur. 
Van het archeologisch onderzoek zal een rapport opgesteld worden, dat kan verspreid worden onder de inwoners van Moerbeke-Waas of digitaal op de website geplaatst worden. Delen kunnen verwerkt worden in infopanelen. 
 
Natuurwetenschappelijk onderzoek
Macrobotanisch en pollenonderzoek wordt veelvuldig uitgevoerd bij een standaard archeologisch onderzoek. Op basis van beide onderzoeken kan een lokaal en regionaal milieu gereconstrueerd worden. Het doel van dit onderzoek is om de vegetatie (gewassen, bomen, struiken, bloemen, …) te bepalen, van een bepaalde fase in de geschiedenis van de Tiendenschuur. Er kan een beeld gevormd worden van de toenmalige tuin. De periode kan in overleg gekozen worden, afhankelijk van de lagen die teruggevonden worden. 
 
Resultaat
Het resultaat van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste zal een inzicht verschaft kunnen worden in de geschiedenis van de Tiendenschuur, dmv de testputten. De resultaten zullen verwerkt worden in een archeologisch rapport. Ten tweede kan door de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek een reconstructie gemaakt worden. Bepaalde bloemen, struiken, … kunnen aangepland worden zodanig dat de geschiedenis weer tot leven komt.

Landschapsarchitect Geert De Mol zal een studie maken van de mogelijkheden, en zien hoe alles kan ingepast worden.

“De gemeente Moerbeke kan hiervoor subsidies ontvangen zodat ze zelf maar 35% van de kosten moeten dragen” zo vertelden schepen Marc Fruytier en voorzitter van de Cultuurraad Seppe Celie. "Wij hebben ook nog 5.000 euro van de cultuurprijs die we wonnen en kregen van de provincie om in dit project te investeren." aldus de schepen en voorzitter.

Gemeente Moerbeke, Cultuur Adviesraad, Archeoloog, Wijkcomité Koudenborm, Genootschap van Boudelo, Jeugdraad Moerbeke, Heemkundige Kring Moerbeke zijn de partners die de handen in elkaar zullen slaan om van dit plekje iets unieks te maken.

Er zal ook een transparant paneel geplaatst worden met een afbeelding van het gebouw in originele staat. Zo krijgt de bezoeker een beter beeld van wat het is geweest. (bron Het nieuwsblad)